Aktuality

Aktuality

Realizace turbogenerátoru TG17 ve společnosti Veolia Energie ČR

Společnost AUTEL, a.s. jako subdodavatel společnosti Siemens Energy, s.r.o. se účastní na výstavbě turbogenerátoru TG17 ve společnosti Veolia Energie ČR, a.s., Elektrárna Třebovice (ETB). Nový turbogenerátor TG17 o výkonu 36,1 MW nahrazuje původní TG33. Předmětem řešení společností AUTEL, a.s. je elektročást turbogenerátoru, která zahrnuje vedení…

01:006.10.2022 více...
Realizace Elektro a ASŘ VN sekce č. 1 na KKO

Naše společnost získala projekt realizace 6 kV rozvodny Sekce č. 1 v Třineckých železárnách na provoze KKO. Tento projekt navazuje na realizaci tří předchozích 6 kV rozvoden na stejném provoze. Rozvodna je navržena na technologii zapouzdřeného skříňového rozváděče ABB UniGear typu ZS1 s ochranami Siemens Siprotec, komunikací…

10:0026.5.2022 více...
Model ohřevu kontislitků v krokové peci

Společnost Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. vypsala výběrové řízení „Vývoj a prezentace inovativní technologie pro ohřev sochorů v krokových pecích za účelem zvýšení energetické účinnosti technologického procesu“. Projekt je dotován z operačního programu „Inteligentní rozvoj 2014 – 2020“. Obsahem projektu je vývoj a implementace inteligentního systému…

08:0024.11.2020 více...
AUTEL školí operátory na virtuálním velínu

V červnu 2019 společnost AUTEL, a.s. zmodernizovala řídicí systém a vyhodnocení měření otáček turbogenerátoru TG3 ve společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. Jelikož doba odstávky turbogenerátoru pro zrealizování modernizace byla velice krátká, programátoři společnosti AUTEL zrealizovali pomocí simulační platformy SIMIT dynamický model turbogenerátoru pro odladění aplikačního software.…

08:342.10.2019 více...
AUTEL řeší přechod Válcovny trub TŽ, a.s. na síť 22kV

V rámci získaného projektu „Přechod Válcovny trub TŽ, a.s. na napěťovou hladinu 22 kV“ dodává a zajišťuje společnost AUTEL dodávku a napojení 2 nových olejových transformátorů ETRA 22/5,25kV 10MVA s přetížitelností na 12,5MVA. Válcovna trub je v dnešní době napojena na síť 5,25kV, která je již na prahu…

04:2214.5.2019 více...
AUTEL získal významný projekt v TATŘE Kopřivnice

Po dlouhodobém úsilí a na základě referencí a znalostí svých pracovníků kontrahovala společnost AUTEL se společností UNICAPITAL Distribuce projekt „Obnova lokální distribuční soustavy (LDS)“ v areálu společnosti TATRA, a.s., Kopřivnice. Projekt řeší renovaci stávající LDS, kde jsou významné provozy TATRA TRUCKS, a.s.,  TATRA METALURGIE, a.s., Tawesco…

04:129.5.2019 více...
AUTEL realizuje měření na kompresorové stanici

Koncem roku 2017 vyhlásila společnost eustream, a.s., Slovensko výběrové řízení na projekt Dodávka riadiaceho systému kompresorovej stanice a zhotovenie elektrickej časti projektu „KS05 Lakšárska Nová Ves“. Společnost AUTEL předložila svou nabídku a jako subdodavatel společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. dodává systém měření pro kompresorovou stanici.…

12:277.5.2019 více...
AUTEL se podílí na obnově absorbéru odsíření

V červenci 2017 zničil požár absorbér zařízení pro snížení emisí síry ve společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto, že opravu absorbéru provede společnost MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS. Společnost AUTEL vyprojektovala měření pro původní absorbér a nyní bude projektovat a dodávat zařízení elektro, měření…

04:4629.4.2019 více...
AUTEL připojil kompresor k elektronapájení

Veřejnou zakázku ve společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. s názvem „Obnova kompresoru na Vodárně 3“ vyhrála společnost PNEUKOM spol. s r.o. ze skupiny VAE CONTROLS Group, a.s., jejíž členem je i společnost AUTEL. Společnost AUTEL naprojektovala část elektro, zrealizovala montáž nové elektroinstalace a softstartéru, dodala a uvedla do…

12:344.4.2019 více...
AUTEL zvyšuje spolehlivost distribuční soustavy a transformační kapacity

AUTEL, a.s. realizuje projekt „Zvýšení spolehlivosti a efektivity provozování elektrické distribuční soustavy“ a „Obnovu transformační kapacity“ jehož investorem je ostravská společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. Společnost AUTEL, a.s. získala důvěru investora pro realizaci projektu na základě svých letitých zkušeností s problematikou vvn a vn sítí a jejich…

04:1120.3.2019 více...
1 2 3 6